Menu

Hakkımızda

Aykırı Akademi - Sormanın, Düşünmenin, Estetiğin Değerini Bilenlere

Estetik ölçülerin, düşünmenin, aydınlanma çabasının hemen tüm dünyada ivme kaybettiği bir süreçte sözümüz olduğunu düşündük. Tam da bu değerlerin peşine düşerek size bu e-dergi/gazeteyi hazırladık.

Bilginin kolay ulaşılır olması, hızla dolaşıma girmesi bir kazanım gibi dursa da, bu olanağın nasıl kullanılacağını bilememek ya da sözü geçen olgu ya da kavramlara tam hakim olamamak bireyi güçsüz ve yalnız hissettiriyor.

Güncel olayların, ayırt edilmesi güç bilgilerin bombardımanı altında kalan okura hem bir büyüteç vermeyi amaçlıyoruz, hem de yeni bir bakışla üslup getirmeyi hedefliyoruz.

Yeni çağın getirdiği bilişim olanaklarını, insanlığın ortak değerleriyle harmanlayarak katkı yapmak istiyoruz.

İnsana, dünyaya, evrene dair tüm merak edilenleri konu olarak seçebiliriz.
Amacımız ahkam kesmek değil, okurla birlikte yerli yerinde bir zeminde tartışabilmektir.

Aykırı Akademi hızlı akan zamanın değil, durup düşünmeye ihtiyacı olanların mecrası olma çabasındadır.
Aykırı Akademi, mütevazi olanakları ve kadrosuyla her gün keyifle uğrayacağınız bir durak olmayı amaçlamaktadır.

Herkes bilsin